ஞாயிறு மறையுரை

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 16-ஆம் ஞாயிறு-எரே 23:1-6; எபே 2:13-18: மாற் 6:30-34

இயேசுவின் கரிசனையும், கனிவுமிக்க செயல்களும்!

ஒருமுறை புனித அன்னை தெரேசா அவர்கள் சிறப்பு வசதிகளுடன் இயங்கும் உடல்நலம் குன்றி முதிர் வயதில் தங்கியிருப்போரின் இல்லத்தைச் சந்திக்கச் Read More

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 15-ஆம் ஞாயிறு  (2-ஆம் ஆண்டு) ஆமோ 7:12-15; எபே 1:3-14; மாற் 6:7-13

அழைத்தலும் அனுப்பப்படுதலும் அருள்பணியின் அடையாளங்கள்!

2021-ஆம் ஆண்டு, ஜூலை மாதம் 5-ஆம் நாள் இயேசு சபை அருள்பணியாளர் ஸ்டான் லூர்துசாமி சே.ச. அவர்கள் மும்பை திருக்குடும்ப Read More

தவக்காலம் நான்காம் ஞாயிறு - 2குறி 36:14-16,19-23; எபே 2:4-10; யோவா 3:14-21

இன்று தவக்காலத்தின் நான்காம் ஞாயிறு. ‘அகமகிழ்தல் ஞாயிறு’ அல்லது ‘மகிழ்ச்சி ஞாயிறு’ என்று இந்த நாளைக் கொண்டாடுகின்றோம். இறைவன்மீது நம்பிக்கை கொண்டு, நற்செயல்களால் நம் உள்ளங்களை நிரப்பும்போது Read More

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 14-ஆம் ஞாயிறு - எசே 2:2-5; 2கொரி 12:7-10; மாற் 6:1-6

எதிர்ப்பும், ஏற்பின்மையும் இறைப்பணியின் அனுபவங்கள்!

1972-ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் மார்க் மாஸ்கோவிட்ச் (Mark Moskowitz) என்ற ஓர் இளைஞன் டவ் மோஸ்மேன் (Dow Mossman) என்ற Read More

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 13-ஆம் ஞாயிறு - சாஞா 1:13-15,2:23-24; 2கொரி 8:7,9,13-15; மாற் 5:21-43

நிகழ முடியாதவற்றையும் நிகழ்த்துபவர் நம் கடவுள்!

 ‘ஆண்டவரை நாடுவோருக்கு நன்மை ஏதும் குறையாது’, ‘தம்மருகில் இருப்போரைத் தள்ளிவிடாதவர் இயேசு’, ‘எல்லாம் வல்லவரான இயேசுவால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை’, ‘இயேசுவின் Read More

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 12 -ஆம் ஞாயிறு - யோபு 38:8-11; 2கொரி 5:14-17; மாற் 4:35-41

புயல்காற்றைப் பூந்தென்றலாக மாற்றும் இறைவன்!

பிரான்ஸ் நாட்டின் பாரிஸ் நகரில் கைதட்டும் போட்டி ஒன்று நடைபெற்றது. அந்நகரில் ஓர் அரங்கத்தில் பலரை அமர வைத்து, தொடர்ந்து Read More

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 11-ஆம் ஞாயிறு (எசே 17:22-24; 2கொரி 5:6-10; மாற் 4:26-34)

இயேசு விரும்பும் இறையாட்சி சமூகம்!

இயேசுவின் இதயம் அன்பின் இதயம், நீதியின் இதயம், சமத்துவத்தின் இதயம். அவர் அன்பு, நீதி, நேர்மை, சமத்துவம், மன்னிப்பு போன்ற மதிப்பீடுகளால் ஒரு Read More

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 10-ஆம் ஞாயிறு தொநூ 3:9-15; 2கொரி 4:13- 5:1; மாற் 3:20-35

கடவுளின் குடும்பமான நாம் யாவரும்...

கடவுளால் முதன்முதலில் ஏற்படுத்தப்பட்டு, ஆசி வழங்கப்பட்ட ஒரு குழுமமே குடும்பம் (தொநூ 2:24). கடவுளின் சாயலாகப் படைக்கப்பட்ட குடும்பம் (மானிடர்) Read More

கிறிஸ்துவின் திரு உடல், திரு இரத்தப் பெருவிழா (இரண்டாம் ஆண்டு) விப 24:3-8; எபி 9:11-15; மாற் 14:12-16, 22-26

1945-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் 6 மற்றும் 9 ஆகிய நாள்களில் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு, ஜப்பான் நாட்டின் ஹிரோஷிமா, நாகசாகி ஆகிய இரு நகரங்களில் Read More