வழிபாட்டுக் குறிப்புகள்

photography

பாஸ்கா காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு (18.04.2021) -திருப்பலி முன்னுரை 11.04.2021

 

பாஸ்கா காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு  திப 3: 13-15, 17-19, 1யோவா 2: 1-5, லூக் 24: 35-48

திருப்பலி முன்னுரை இறையேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, பாஸ்கா காலம் மூன்றாம் Read More

photography

குருத்து ஞாயிறு - 21.03.2021

குருத்து ஞாயிறு

(எசா 50:4-7, பிலி 2:6-11, மாற் 14:1-15:47)

அருள்பணி. குருசு கார்மல் சி.ஏ.

 

தொடக்க முன்னுரை

இறை இயேசுவில் இனியவர்களே! குருத்து ஞாயிற்றைக் கொண்டாடுகின்ற இப்புனிதமிகு நாளே, திருப்பாடுகளின் ஞாயிறு Read More

ஒருமைப்பாடு எனும் நற்பண்பு

ஒருமைப்பாடு எனும் நற்பண்பு ஜூலை மாத கோடை விடுமுறைக்குப்பின், ஆகஸ்ட் மாதத்தில் தன் புதன் மறைக் கல்வியுரையில், தற்போதைய கொள்ளை நோய், இவ்வுலகில் ஏற்படுத்தி வரும் மாற்றங்கள் குறித்து Read More

இயேசுவோடு பயணிப்போம்!

கிறிஸ்து இயேசுவில் அன்பார்ந்தவர்களே!

மனித வாழ்வு ஒரு நெடும்பயணம். நிலைவாழ்வு என்னும் இலக்கை நோக்கிப் பயணிக்கும் விண்ணகப் பயணிகள் நாம். இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்குமுன் நிகழ்ந்த, அடிமைத்தளைகளைத் Read More

பொதுக்காலம் 17ஆம் ஞாயிறு

திருப்பலி முன்னுரை: கிறிஸ்துவில் பேரன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே! உலகில் தன் முதலாளியிடம் ஒரு வேலையாள் நேரில் நின்று பேசுவது என்பது, தனக்காக இருந்தாலும் சரி, பிறருக்காக இருந்தாலும் சரி நடைமுறையில் அவ்வளவு Read More

photography

பொதுக்காலம் 16ஆம் ஞாயிறு

திருப்பலி முன்னுரை: கிறிஸ்து வில் பேரன்புக்குரிய சகோதர, சகோதரிகளே! பணிவும் பணி விடையும் கடவுளின் வார்த்தை களில் மறைந்து கிடக்கும் உண்மைகள். இவற்றில் எது நல்ல பங்கு என்பதைச் சிந்தித்து Read More

photography

அகில உலகத் தொடர்பு நாள்

1. திருப்பலி முன்னுரை மனிதன் தனித்தீவுகளாகத் தனிமையிலும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சூழலிலும் வாழ படைக்கப்பட வில்லை; மாறாக அவன் (அ) அவள் ஒரு சமூகப் பிராணியாக உறவில், ஒன்றிப்பில் வாழ Read More

photography

பொதுக்காலம் 14 ஆம் ஞாயிறு

திருப்பலி முன்னுரை கிறிஸ்துவில் பேரன்புக்குரிய சகோதர,  சகோதரிகளே! பொதுக்காலம் 14 ஆம் ஞாயிறாகிய இன்று, இறையாட்சிப் பணியாளர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய பல முக்கியப் பண்புகள் பற்றியும் நடைமுறை யில் அவர்கள் Read More

photography

30.06.2019 பொதுநிலையினர் ஞாயிறு

திருப்பலி முன்னுரை: இறை இயேசுவில் அன்புக்குரியவர்களே! இன்று நம் பங்கில் பொதுநிலையினர் ஞாயிறைக் கொண்டாடுகிறோம். "பொதுநிலையினர் தலைமைத்துவத்தை வளர்த்தெடுப்போம்" என்ற மையக்கருத்தின் அடிப்படையில் செயல்பட இறைவன் நம்மை அழைக்கிறார். திருமுழுக்கின் வாயிலாகக் Read More