ஆன்மீகம்

வழக்கமாய் வருகின்ற ஒன்றுதானே இந்த 40  நாட்கள்?!

வழக்கமாய் வருகின்ற ஒன்றுதானே இந்த 40  நாட்கள்?!

 

உலகில் வாழுகின்ற எத்தனையோ மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்வில் பலவற்றை வழக்கமாகச் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். சிலர் அதிக Read More

விவிலியம் என்பது...

விவிலியம் என்பது...

தொட்டால் அது வெறும் காகிதம்

அதை படித்தால், அதுவே உனக்கு ஆயுதம்!

திறந்தால் அச்சிடப்பட்ட வெள்ளைத் தாள்

அதை படித்தால் உன் மனம் வெள்ளை Read More

மனம் மாறுவோம்!

தவக்காலத் தொடர்- 1

மனம் மாறுவோம்!

அருள்முனைவர் ஜோமிக்ஸ் 1. அருள்வாழ்வின் அடித்தளம் மனம் மாறுதல்

திருவிவிலியத்தின் தொடக்கமுதல் முடிவு வரை இழைந்தோடும் ஓர் ஆழமான கருப்பொருள் “மனம் Read More

லூர்து மாதா காட்சி தரும் செய்தி!

லூர்து மாதா காட்சி தரும் செய்தி!

அன்னை மரியா உலகமெங்கிலும் பல இடங்களில் காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அன்னை மரியாவின் காட்சிகள் முதல் நூற்றாண்டி லேயே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு Read More