இளைஞர்கள் பகுதி

“கிறிஸ்து உயிரோடு இருக்கிறார்”

“கிறிஸ்து உயிரோடு இருக்கிறார்” - திருத்தந்தையின் திருத்தூது அறிவுரை மடல்

இளையோரை மையப்படுத்தி, கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் வத்திக்கானில் நடைபெற்ற உலக ஆயர்கள் மாமன்றத்தில் பகிர்ந்துகொள்ளப்பட்ட கருத்துக்களின் Read More

‘கிறிஸ்து வாழ்கிறார்’ திருத்தூது அறிவுரை

‘கிறிஸ்து வாழ்கிறார்’ திருத்தூது அறிவுரை ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி  வெளியீடு

இளையோரை அன்னை மரியாவிடம் அர்ப்பணித்து, ‘கிறிஸ்து வாழ்கிறார்’ திருத்தூது அறிவுரை ஏட்டை, அன்னை மரியாவுக்கு ஆண்டவரின் பிறப்பு Read More

மனதிற்கு பிடித்ததைச் செய் 

மனதிற்கு பிடித்ததைச் செய்  “நீ பார்க்கும் வேலைதான் உன் வாழ்வின் பெரும்பகுதியாக இருக்கப்போகிறது. அப்படியிருக்கும்போது உன் மனமும் திருப்தியடைய வேண்டுமெனில், எது உனக்குப் பிடிக்கிறதோ அதைச் செய். அப்படி Read More

எண்ணம்போல் வாழ்க்கை – 33

எண்ணம்போல் வாழ்க்கை – 33

புதுப்பித்துக்கொண்டே இரு

தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்

மின்விளக்குகளைத் தயாரிக்கும் ஆராய்ச்சியில் மிகத் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்த தருணம். ஒருநாள் அவர் மின்விளக்கு களின் நடுவில் மெலிய மூங் Read More

photography

கல்வி, திசையெட்டும் எட்டட்டும்!

இந்த உலகில் பிறக்கும் ஒவ்வொருவரும் குறையுடைய வர்கள் என்ற நிலையில், யாரும் யாரைப் பார்த்தும் ‘என்னைப் போல் வாழ்ந்து விடு’ எனக் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. தான் Read More